Neoficiální stránky čtvrti Liberec XXXIII

Osadní výbor

Osadní výbor pro Machnín, Karlov a Bedřichovku.


Seznam investičních záměrů pro město Liberec:

a) osvětlení ulice V polích (řešeno od 2017, PŘÍLOHA)
b) čekárna Nová čtvrť (dobrovolnická oprava zastávky jako pietního místa, ergonomicky nevyhovující, řešeno od 2020, PŘÍLOHA)
c) zkratka ke školce (mezi ulicemi Mokrá a Stará, vymletá zkratka využívaná maminkami s kočárky do školky, opakovaně zamítnuto pane Kračunem, ale pro nás nepochopitelné…)
e) oprava komunikace Tolstého/Mimoňská (řešeno od 2020, PŘÍLOHA)
f) chodník + regulace rychlosti Hrádecká (řešeno od 2018,  PŘÍLOHA + město má komplet projekt na chodník podél Hrádecké)
g) chodník Mimoňská (řešeno od 2018, PŘÍLOHA)
h) chodník Rynoltická (až k nádraží), (řešeno od 2020 v příloze pod „Rynoltická“)
i) chodník Heřmánkova (na cestě ke škole chybí chodník)
j) domovní čistírny a zatrubnění odvodu vyčištěné OV do Nisy